AAA

Privacy statement

Melding van schending van privacy
Indien u meent dat De Wijk van Morgen een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw privacy, dan verzoeken wij u ons daarvan meteen per e-mail te informeren via info@dewijkvanmorgen.nl. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

Controle van uw privécommunicatie
De Wijk van Morgen behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van De Wijk van Morgen alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

Cookies
Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een "cookie" is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer: deze cookie wordt gebruikt om u tijdens een bezoek aan de website te kunnen volgen. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan diegene die het heeft aangemaakt, bovendien is het cookie slechts bruikbaar gedurende het bezoek aan de website. Met name om in te kunnen loggen in de website, zijn cookies noodzakelijk. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens wanneer cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. In het laatste geval zal inloggen echter niet meer mogelijk zijn.

Doel van de verwerking van persoongegevens
Indien u ons uw persoonlijke gegevens verstrekt, dan worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:
- voor het beheer van het gebruikersbestand, de sites en de aangeboden service.
- voor het uitvoeren van marktstudies en enquètes.
- om u te informeren over updates en ontwikkelingen die uitgaan van De Wijk van Morgen.In ontwikkeling


Inloggen

naam:
wachtwoord:
item  registreren item  
item  wachtwoord vergeten