AAA

De ontwerpen

Voor De Wijk van Morgen worden vier verschillende gebouwen ontworpen: 

Knik naar de zon.

Samenbrengen van wonen en werken. Dat is gerealiseerd in de vorm van een woninggedeelte met daaronder een werk/kantoorverdieping op dusdanige manier dat deze eventueel  zelfstandig te exploiteren is.

Het realiseren van een passiefhuis. Het is  extreem energiezuinig  < 15 kWh/m² vloeroppervlakte voor verwarming. Dat heeft grote gevolgen voor de installaties: uitgebreide installaties voor lage temperatuur stralingsverwarming, grote matten binnen in vloer en plafond voor afgifte, grote matten buiten als bron voor de warmtewisselaar (horizontaal) voor de warmtepompen, en daarnaast uigebreide voorzieningen voor de woningventilatie.

0-energie woning. Dat wil zeggen dat het restant aan energievraag, voor verwarming maar ook verlichting etc., opgewekt moet worden door duurzame bronnen binnen de bouwkavel.

Eco/nnect

Kantoor/expo gebouw. Daarnaast zal het fungeren als kenniscentrum-expo-gebouw  en ruimte bieden aan algemene wijkservices.  

Dak productieve grondbalans. Een eis was hier landgebruik +1. Te weten dat het land ingenomen door het gebouw dubbel teruggegeven dient te worden. 1x door het dak bruikbaar cq. productief te maken, 2x maal door (bijv.) een kas op het dak te voorzien. In het dak van de kas komen dan weer zonnecellen voor energieopwekking.

Energieplus: de eis was een energieplus gebouw, om deels energie over te houden voor het opladen van elektrische auto’s.  Volgens de ontwerpberekening zou dat moeten lukken maar in de praktijk is dat twijfelachtig. Daar wordt nog aan gerekend. Wel is inmiddels bekend  dat er een warmteoverschot zal zijn, dit wordt deels ter beschikking gesteld van gebouw 4. 4. 50% van het gebouw dient te bestaan uit hernieuwbare dan wel gerecyclede materialen. 

Flexhouse

Thuiszorg  functie: zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen voor ouderen. Dat heeft in het bouwkundig ontwerp geleid tot o.a. grotere balkons en schuifdeuren in plaats van draaideuren.

Exergie geoptimaliseerd. Exergie betekent zoveel als minimale energieverliezen door onnodige omzettingen, effectieve apparatuur.

Ook dit gebouw dient 0-energie of hoger te zijn.

Voor dit gebouw was de eis 75% hernieuwbaar of gerecycled materiaal

Maxergie 

Een multifunctioneel gebouw, zowel geschikt als gebruik voor appartementen, kantoorfunctie of kleine werkplaatsen/ateliers.

100 % van het gebouw dient  uitsluitend uit hernieuwbare/hergroeibare materialen te bestaan, dus geen hergebruikte dan wel gerecyclede materialen. 

Minimaal 0-energie: haast vanzelfsprekend. In het voorlopig ontwerp is voorzien in een dak/gevel van amorfe flexibele zonnecellen. Het ontwerp heeft voorzien in een dubbele gevel, waarbij de zonnecelelementen als afwerking van de buitengevel dienen. 

Installatiearm als gevolg van de ervaringen tot nu toe (gebouw 1 en 3 –ontwerp)  vooral het extreem toenemend aandeel installaties in gebouwen  en de impact daarvan op de gehele milieuprestatie van het gebouw door materialen, zal gebouw 4 worden uitgewerkt als installatiearm. 

Terrein

0-energie. Een koppeling met het energienet is mogelijk om de verschillen in vraag en aanbod te balanceren. Er is geen fossiele brandstof dus vervoer zal ook op basis van zonne-energie moeten plaatsvinden, waarschijnlijk elektrisch vervoer met een op PV gebaseerd laadstation.

0-water Water verlaat het terrein in dezelfde kwaliteit als het erin kwam.

Minimaal gebruik van materiaal: Het terrein is te klein om ook op materiaalgebied neutraliteit na te streven.

Optimaliseren van landgebruik: In principe komt het erop neer dat er zeer inventief met ruimte moet worden omgesprongen, vrijwel iedere optie vereist land/grond om te realiseren, dat is de beperkende factor.  Zoveel mogelijk dubbel ruimtegebruik waar functies dat mogelijk maken. 

Bekijk hier het ontwerp terrein en BIOpark gemaakt door studenten van HAS Hogeschool.

 In ontwikkeling


Inloggen

naam:
wachtwoord:
item  registreren item  
item  wachtwoord vergeten